ทนายความจังหวัดพิษณุโลก

ทนายความจังหวัดพิษณุโลก

เปิดหน้าต่อไป

จังหวัดพิษณุโลก Phitsanulok

คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

มารู้จักจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย[a] มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 866,891 คน มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นจังหวัดเดียวของภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว  

ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดพิษณุโลกมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันตามการแบ่งแบบต่าง ๆ หากแบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง สำหรับเกณฑ์การแบ่งภาคอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสภา จะจัดอยู่ในภาคกลาง โดยอยู่ทางตอนบนของภาค ห่างจากกรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม และอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ภูมิประเทศ

ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการจุดสูงสุด​คือภู​สอยดาว​2,102 เมตร​ ​เป็นยอดเขาปันเขตแดนไทย-ลาว​ พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอำเภอวังทอง

ภูมิอากาศ

จังหวัดพิษณุโลกมีลมมรสุมพัดผ่านจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย และแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยประมาณปีละ 1,375 มิลลิเมตรฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซีย  

เขตการปกครอง

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอทั้ง 9 อำเภอมีดังนี้


1. อำเภอเมืองพิษณุโลก

ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5525-8007 ต่อ 13 
Fax: 0-5525-8007 ต่อ 13 
Email: mueang2557@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. อำเภอนครไทย 

ที่ว่าการอำเภอนครไทย ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์: 0-5538-8985 
Fax: 0-5538-9082 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3. อำเภอชาติตระการ

ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ถนนศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : 0-5538-1724 
Fax. : 0-5538-1724 
Email : ctk2556@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4. อำเภอบางระกำ

ที่ว่าการอำเภอบางระกำ หมู่ที่ 7 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 0-5537-1241 
Fax. : 0-5537-1241 ต่อ 01 
Email : bk65140@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5. อำเภอบางกระทุ่ม

ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 0-5539-1066 
Fax. : 0-5539-1066 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6. อำเภอพรหมพิราม

ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9005,05536-9451 
Fax. : 0-5536-9005,05536-9451 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7. อำเภอวัดโบสถ์

ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ : 0-5529-1316 
Fax. : 0-5529-1316 
Email : amphoe_6507@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

8. อำเภอวังทอง

ที่ว่าการอำเภอวังทอง ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 0-5531-1100,0-5522-8616 
Fax. : 0-5531-1977 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

9. อำเภอเนินมะปราง

ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 0-5539-9065 
Fax. : 0-5539-9065 ต่อ 6 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567